Privacy statement: TeamConsumers 20 januari 2020

Wie zijn wij?
Team Consumers biedt de consument een kijkje in de keuken als het gaat om prijsverschillen, voorwaarden en bijkomenden lasten zoals elektriciteit en gas. Wij willen u graag assisteren bij het maken van de beste keuze voor uw situatie.

Wat is ons doel:
Het doel van TeamConsumers is het aanbieden van een vergelijking tussen leveranciers van producten als energie, internet/telefonie/televisie en verzekeringen, zodat u het voordeligste product kunt kiezen.

Welke gegevens verwerken wij van u:
De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om telefonisch contact met u op te nemen,om een vergelijking te maken tussen leveranciers van de producten die op de website van TeamConsumers worden genoemd. TeamConsumers zal ervoor zorgen dat voor elke verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn.

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van de door u gekozen overeenkomst, en om u op de hoogte te houden van andere interessante aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op deze extra informatie, kunt u dit kenbaar maken aan ons bedrijf: TeamConsumers , Stadsplateau 7 , 3521 AZ in Utrecht of op info@teamconsumers.nl of telefonisch op 0855 – 360 488.

Alle gegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die u als klant aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Op onze online contactformulieren verzoeken wij de gebruikers ons van zowel persoonlijke als zakelijke informatie te voorzien (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden door TeamConsumers alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
Uw gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard in ons bestand. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd, tenzij u tussentijds toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren c.q. te gebruiken. In dat geval zal vanaf het contactmoment een nieuwe periode van 24 maanden ingaan. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Het verwijderen van uw gegevens betekent niet dat uw gegevens ook altijd vernietigd worden. De gegevens worden in ieder geval buiten bereik van de actieve administratie gebracht. Uw gegevens zullen in een archief bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Niet noodzakelijke gegevens zullen verwijderd worden. Gegevens voor de administratie zullen wij langer bewaren.

Rechten van betrokkenen:
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@teamconsumers.nl of telefonisch op 0855 – 360 488.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Voor de voorwaarden van een dergelijk verzoek; meer informatie hierover kunt u vinden op de recht van inzage pagina van mijnprivacy.nl (een website van het CBP).
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan zorgen wij ervoor dat het aangepast wordt.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen.
 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Hyperlinks:
Onze website bevat hyperlinks naar andere sites die niet tot ons netwerk behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken, noch voor de inhoud van deze sites. De sites van het netwerk gebruiken beveiligingstechnieken om het verlies, de verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. U als bezoeker kan te allen tijde aanbieder verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen.

Hoewel TeamConsumers uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of schade die daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Voor vragen of opmerkingen over onze Privacystatement, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies:
Bij het bezoeken van deze website en deelname aan eventuele online vergelijkingen laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens (cookies) worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag resp. reactie of het aanpassen en verbeteren van de website.

Wat zijn cookies:
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de pc, tablet of mobiele telefoon van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en/of gebruikgegevens. Daardoor kan de website u, als bezoeker, bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.Op de website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. De volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • Het IP-adres.
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm.
 • Vanaf welke pagina je op de TeamConsumers website bent gekomen.
 • Wanneer en hoe lang je de TeamConsumers website bezoekt of gebruikt.
 • Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de TeamConsumers website.
 • Welke pagina’s je bezoekt op de TeamConsumers website.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Je kunt je cookies verwijderen via je browser.